Nakomelingen van Frosses Spot

 

Els

Fokker: Teus Davelaar

Eigenaar: Fam. v d Putte

Dream of me Selian Spot of Quiraing (Selian)

Fokker: Annette Helder

Eigenaar: Manuela Groenewold

Shep van de Vrundenhoeve

Fokker: Ineke Mul

Eigenaar: Eddy Vogels

McCloud van de Vrundenhoeve (Mack)

Fokker/eigenaar: Ineke Mul

Dawn Fallon Kate Avalon of Quiraing (Maggy)

Fokker: Annette Helder

Eigenaar: Tineke Helder